Huang jin shi dai (2014)

Title
Huang jin shi dai
Year
2014
Types
Movies
Netflix rating
2.9
Release date
Nov. 15, 2015 (Netflix)

Is Huang jin shi dai (2014) on Netflix?

Yes! Huang jin shi dai (2014) is available on Netflix since Sunday 15 November 2015.

Watch the trailer

Check the Huang jin shi dai (2014) trailer!

Watch on Netflix