Giant Robo: GINREI (1995)

Netflix rating: 3.0

Is Giant Robo: GINREI on Netflix United States?

Sorry, Giant Robo: GINREI is not yet available on Netflix.

Young Daisaku Kusama and his wristwatch-controlled Giant Robo join GinRei and the Experts of Justice to fight against criminal group Big Fire.

Title
Giant Robo: GINREI
Year
1995
Type
TV Shows
Netflix rating
3.0
Directors
Actors
Kazue Takahashi, Shigezo Sasaoka, Masamichi Sato, Yuji Mikimoto, Yasuyoshi Hara, Mizue Otsuka, Kazuo Harada, Koji Yada, Mitsuki Yayoi, Shinji Ogawa, Sumi Shimamoto, Kazue Komiya, Shozo Iizuka, Takeshi Aono, Yôsuke Akimoto, Norio Wakamoto, Iemasa Kayumi, Masashi Ebara, Tomokazu Seki, Kappei Yamaguchi