Higashino Keigo Whose Is the Cuckoo's Egg? (2016)Is Higashino Keigo Whose Is the Cuckoo's Egg? on Netflix United States?

Sorry, Higashino Keigo Whose Is the Cuckoo's Egg? (2016) isn't available on Netflix United States, but is available in a different country. Still want to view it? click here.

After a researcher asks to do testing on retired skier Hiromasa and his daughter Kazami, a top skier herself, a long-buried conspiracy comes to light.

Title
Higashino Keigo Whose Is the Cuckoo's Egg?
Year
2016
Type
TV Shows
Directors
Actors
Yorie Yamashita, Gitan Otsuru, Masahiro Toda, Ginpuncho, Yûki Morinaga, Mahiro Takasugi, Masato Yano, Tao Tsuchiya, Reiko Kataoka, Kanata Hongô, Aki Maeda, Erina Mano, Tsuyoshi Ihara, Kazuyuki Asano, Kenichi Yajima, Shigeyuki Totsugi