Tough Night of Club Indigo (2010)

Netflix rating: 3.0

Is Tough Night of Club Indigo on Netflix United States?

Sorry, Tough Night of Club Indigo is not yet available on Netflix.

Powerhouse editor Sho's life falls apart and she winds up managing a host club. It's not easy; the men at Club Indigo all play detective on the side.

Title
Tough Night of Club Indigo
Year
2010
Genre
Mystery
Type
TV Shows
Netflix rating
3.0
Directors
Actors
Mampei Takagi, Yoichiro Tamaari, Koutaro Tanaka, Masato Wada, Kazuki Kato, Tatsuya Gashuin, Yoko Moriguchi, Akihiro Mayama, Shimpei Takagi, Jutta Yûki, Miho Miyazawa, Saki Kagami, Hironari Amano, Masaki Kaji, Toshihiko Tanaka, Manpei Takagi, Motoki Fukami, Kanna Mori, Kazuki Alex Kato, Hidenori Tokuyama, Takeshi Masu, Seiji Rokkaku